FAQ

Jak se mám přihlásit?

Buď vyplňte elektronickou přihlášku na našich webových stránkách, nebo přijďte osobně do naší kanceláře.

Musím chodit do kurzu od začátku semestru?

Ne. Do kteréhokoli kurzu můžete přistoupit i v průběhu semestru (17 vyučovacích týdnů), zaplatíte jen adekvátní část školného do konce semestru.

Jaký je v Gutn’Tag  počet studentů ve skupinách?

Výuka probíhá ve skupinkách od 4 do 8 účastníků.

Pokud kvůli nemoci nebo dovolené nemohu přijít do kurzu, mohu si hodinu nahradit?

Bohužel nahrazování z organizačních důvodů není možné.

Lze vrátit peníze, pokud se nebudu z neočekávaných důvodů moci zúčastnit většiny kurzu?

Překážky ze strany posluchače vzniklé v průběhu konání kurzu (změna pracovní doby, služební cesta, nemoc apod.) nejsou důvodem k vrácení školného, záleží ale na individuální domluvě. Jazykový kurz nelze přerušit. Kurzovné lze však převést na další osobu.