Covid-19 aneb, jak fungují kurzy v systému PES

Žádné obavy při přihlašování do kurzů v dnešní době.

Naše zásady:

– kurzy při přechodu do 5. stupně PES nejsou kurzy zrušeny, ani nahrazeny online výukou

– jejich konání se prodlužuje o dobu, po kterou kurz nemohl probíhat

– při nemožnosti nadále kurz prodlužovat je účastníku vystaven voucher v peněžní hodnotě, která odpovídá poměrně době, kdy kurz kvůli pandemii nemohl probíhat

– všechny hodiny jsme doposud férově nahradili